Home / Programma

Programma

(For English, see below)

Social Start-up Day 2017

10:00 Ontvangst met koffie
10:30 Inspiratiesessie de deelkelder
11:00

The Golden Circle
Door: Van de Bron

(Workshop 1) Waarom kom jij ’s ochtends uit je bed? Dat is dé vraag waar je een antwoord op moet vinden om succesvol te zijn volgens Simon Sinek. The Golden Circle van Simon Sinek is briljant in zijn eenvoud. Sinek heeft jarenlang succesvolle bedrijven bestudeerd en kwam tot de conclusie dat “Alle inspirerende leiders en organisaties op precies dezelfde manier denken, doen en communiceren. En dat deze manier het totaal tegenovergestelde is van de rest.” Wil jij weten hoe? Kom dan naar deze inspirerende workshop van Vandebron!

Lean Startup Method
Door: Enviu

(Workshop 2) Hoe zorg jij dat je exact dat aanbiedt wat de klant wilt? ‘Zet de klant centraal’ roept iedereen, maar hoe doe je dat nou echt? De Lean Startup method toont je hoe je jouw doelgroep snel beter leert kennen en wat zij echt nodig hebben. Zo verspil je geen geld en tijd aan oplossingen voor problemen die niet bestaan of producten en diensten waar niemand voor wil betalen. Geef je start-up een goede start en volg deze energieke workshop.

11:30
12:00
12:30
13:00 Lunch en netwerkspel
13.30
14:00

Crowdfunding
Door: Make Sense

(Workshop 1)Wat zijn de do’s en dont’s van crowdfunding? Hoe kies je het juiste platform? Hoe maak je een tijdlijn voor je campagne? Hoeveel kans maak je eigenlijk? Het gaat allemaal over imago, de juiste slogan, en natuurlijk de inhoud!

HR
Door: Sapient

(Workshop 2)Hoe bouw je een community? Hoe kun je werknemers, vrijwilligers en stagiairs aantrekken en managen? Tijdens deze workshop leer je een beetje over bedrijfscultuur, interne communicatie en hoe je de juiste mensen aantrekt. Hiernaast hebben we het kort over juridische documenten, met name over contracten en waarom je deze nodig hebt.

14:30
15:00

Hold up
Door: Make Sense

(Workshop 1)MakeSense is gespecialiseerd in het oplossen van uitdagingen van sociaal ondernemers. Hiervoor hebben zij de afgelopen vijf jaar een brainstormsessie ontwikkeld. Deze sessie is geschikt voor meerdere doeleinden en groepen, en heet HoldUp. Kom naar deze sessie en leer op interactieve wijze wat een HoldUp inhoudt.

Pitching
Door: Sapient

(Workshop 2)Wanneer gebruik je een korte pitch, en wanneer een langere? Kun je de Golden Circle gebruiken? Hoe bereid je jezelf voor? Hoe gebruik je een presentatie (Powerpoint, Prezi). Tijdens deze workshop leer je over goede en slechte voorbeelden, en ga je aan de slag met je eigen pitch.

15:30
16:00 Afsluitende Borrel en Pitches

We sluiten dit hele event graag af met een borrel. Dat geeft je de tijd om alle andere deelnemers nog even te spreken en alles rustig te laten bezinken. Hopelijk hebben we je kunnen inspireren en weet je al weer beter welke stappen je moet nemen op jouw pad naar Sociaal Ondernemer van het Jaar!

16:30
17:00

 

Social Start-up Day 2017

10:00 Welcome with coffee
10:30 Inspirational session “De Deelkelder”
11:00

The Golden Circle
By: Van de Bron

(Workshop 1) Why do you get out of bed in the mroning? According to Simon Sinec, that’s the question you have to answer to be succesful. Simon’s Goldon Circle is brilliantly simple. He studied succesful companies for years and came to the conclusion that all inspirational leaders and organisations communicate and act in the same way. And, that this way is completely opposite from the rest. Do you want to know how they do this? Come to this inspirational workshop by Vandebron!

Lean Startup Method
Door: Enviu

(Workshop 2) How do you make sure you offer exactly what customers are looking for? Everyone says: “Put the customer first”, but how do you accomplish this? The Lean Startup Method explains how you get to know your target group and what they need. This way you don’t waste time and money on solutions for non-existing problems or products or services no one wants to pay for. Give your start-up the right start and follow this energizing workshop!

11:30
12:00
12:30
13:00 Lunch and networking game
13.30
14:00

Crowdfunding
By: Make Sense

(Workshop 1) What are the do’s en dont’s of crowdfuning? How do you choose a platform? How do you build a timeline for your campaign? What are my real chances? It’s all about image, slogan, and content!

HR
By: Sapient

(Workshop 2) How do you create a community? And how can you get and manage employees, volunteers and interns? During this workshop you learn a little about company culture, internal communication and how to attract the right people. Besides this, we will briefly touch the subject of legal documentation, mainly contracts and why you need them.

14:30
15:00

Hold up
Door: Make Sense

(Workshop 1) MakeSense is specialised in solving challenges of social entrepreneurs. For that purpose, during the last five years, a brainstorm session has been developed and tweaked to suit different purposes, specific sorts of challenges or groups of challenges, it is named: “A HoldUp”. During this session you will learn what this means.

Pitching
Door: Sapient

(Workshop 2) When do you use a short pitch, and when a longer one? Can you use the Golden Circle? How do you prepare yourself? How do you use a presentation (PowerPoint / Prezi). During this workshop you will learn about bad and good examples, and create your own pitch to work on.

15:30
16:00 Closing drinks & pitches

We close the event with drinks. This gives you the opportunity to share your experiences with the other participants and to process everything you just saw. Hopefully you had an inspirational day and a clearer idea which steps to take to realise your entrepreneurial dreams!

16:30
17:00